Utylizacja płuczki
na budowie

Oferta

Płuczka jest niezbędna w procesie przewiertu sterowanego. Jednak w związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami, ograniczoną dostępnością składowsik i coraz surowszymi przepisami ochrony środowiska, wykonawcy przewiertów powinni korzystać z innych metod zarządzania płuczką wiertniczą. Jedną z metod jest użycie separatora.

Separator stanowi skuteczne rozwiązanie w zarządzaniu płuczką wiertniczą. W skuteczny sposób oddziela on wywiercony urobek od płuczki. Płuczka czyszczona jest z urobku, następnie przepompowywana do zbiornika gdzie można ją ponownie wykorzystać.

Korzyści:
płuczka nie zostaje na budowie
zmniejszenie kosztów przewiertu
możliwość ponownego wykorzystania płuczki
oszczędność czasu

Oferujemy Państwu usługę separacji i utylizacji na budowie.

Kontakt

F.H.U. ELEKTRO-WIERT
Jerzy Czernik i Piotr Czernik
www.przewierty.tarnobrzeg.pl

ul. Borów 3

39-400 Tarnobrzeg

+48 600 271 044

+48 600 268 769